Pierwszy miesiąc życia

Hovawart  Tesoro MioDni lecą w zawrotnym tempie. Skarby skończyły właśnie pierwszy miesiąc życia. Dla hodowcy, a potem dla przyszłych właścicieli szczeniąt zaczyna się okres wzmożonej pracy socjalizacyjnej.

W naukach dotyczących człowieka mówi się, że sam proces socjalizacji i wychowania trwa do końca życia. Myślę, że w przypadku psów jest podobnie. Malce musza nauczyć się funkcjonować w świecie ludzi i zwierząt. S. Coren w książce  „Tajem­nice psiego umy­słu” czas, w którym obecnie są Skarby, nazywa okresem socjalizacji i określa ramy czasowe na 4– 12 tygo­dni. Pisze o nim, że jest to okres naj­bar­dziej brze­mien­ny w skutki w życiu psa, a wszyst­kie wyda­rze­nia, które miały miej­sce, i te, które się nie wyda­rzyły, ukształ­tują zacho­wanie psa na zawsze.Hovawart Tesoro Mio

Pies musi nauczyć się, jakiego gatunku jest przedstawicielem, jakie zasady obowiązują w jego świecie, a przy tym musi rozumieć i akceptować zasady życia w spo­łecz­no­ści ludzi. Szcze­nięta uczą się tego zarówno od sie­bie, od matki oraz od nas. Nabywają umiejętność pod­sta­wo­wej komu­ni­ka­cji, wła­ści­wych zacho­wań spo­łecz­nych, inter­pre­ta­cji wysy­ła­nych sygna­łów i odpo­wied­niej reak­cji na nie. Obserwują nasze zachowania i zachowania osób, które nas odwiedzają. Jako, że w naszym domu, na co dzień mieszkają dzieci, Skarby mają styczność z ludźmi w każdym wręcz przedziale wiekowym i każdą płcią.

Hovawart Tesoro MioW fazie socjalizacji szczeniak powinien być wystawiony na maksymalną ilość bodźców. Od pierwszych dni życia maluszki nie są przed nas chronione od dźwięków. Są wręcz w centrum naszego życia rodzinnego. W pokoju, w którym przebywają włączony jest często telewizor lub radio ze zmiennym natężeniem głosu. Wprowadzam różne zabawki, dokładając co kilka dni nową rzecz. Nosimy maluszki po mieszkaniu, a także pozwalam im na samodzielne spacery. Codziennie włączam odkurzacz, aby przyzwyczaiły się do jego odgłosu. Bacznie obserwuję ich zachowania w różnych sytuacjach, starając się tak wprowadzać nowe bodźce, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko negatywnych doświadczeń.

Od przyszłego tygodnia szczenięta zaczną poznawać otaczający ich świat poza domem. Pojadą na pierwszą przejażdżkę. Pierwszy raz staną łapkami na trawie.

Zielona Góra, 5 listopada 2012r.