Bugatti Tesoro Mio wynik RTG

bugatti   020


Kolejny Skarb -  Bugatti Tesoro Mio przebadany pod kątem dysplazji - wyniki:

STAWY i ŁOKCIE ZDROWE - wolne od dysplazji
wynik HD - A,  ED  0/0

Wpisu do rodowodu dokonała dr Blenau.

Bardzo się cieszymy i gratulujemy!

     Zielona Góra, 08 sierpnia 2012r.
foto: Agnieszka Szurgot