Rosną, ale nie wyrastają

Czym skorupka za młodu nasiąknie... :-)

2012-11-03 as 022 aston 15

Aston Tesoro Mio
5 tygodni

Aston Tesoro Mio
4 miesiące

 Zielona Góra, 16 luty 2013r.
foto: Aga Sebastian i Magda Cendrowska